Osobní údaje 

 Kontakt


 
 

 Adresa Popis postavy (vzhled)


 

 Doplňující informace


 
 
 
 
 

 Fotografie 


 Souhlas se zpracováním údajů


Odesláním své registrace potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Cinema Casting s.r.o., zejména se svými právy, které mi vyplývají z ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a z článků 13 až 22 a článku 34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a jakým způsobem tato práva uplatnit, dobou a účelem zpracování osobních údajů, jakož i tím, kdo je správcem osobních údajů a rovněž vyslovuji souhlas společnosti Cinema Casting s.r.o. se zpracováním mých osobních údajů, které jsem společnosti Cinema Casting s.r.o. dobrovolně poskytl, a to za účelem jejich bezplatného užití za účelem zprostředkování služeb v oblasti filmu a televize.

Osoby mladší 18 let jsou oprávněny vyplnit tento formulář pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, přičemž odesláním registrace potvrzují, že jim byl souhlas zákonného zástupce udělen.